” Άριστος φύλακας του ανθρώπου είναι ο λόγος σε συνδυασμό με την...