Εισηγητής εκ μέρους του ΕΛΚ στην γνωμοδότηση της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την θέσπιση του προγράμματος InvestEU ανάλαβε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Θεόδωρος Ζαγοράκης.

Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο από το 2021 έως το 2027 και αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνγκερ. Το InvestEU σκοπεύει να ενεργοποιήσει 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις για κάθε επιλέξιμο τομέα. Μέσω του νέου κανονισμού, συνενώνονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική η χρηματοδότηση επενδυτικών έργων που αφορούν τις βιώσιμες υποδομές, την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, τις κοινωνικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην ΕΕ.

Ο κ. Ζαγοράκης, ως εκπρόσωπος του ΕΛΚ κατέθεσε ένα «πακέτο» τροπολογιών για την υποστήριξη υποδομών που αφορούν:
την εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (εργαστηριακές και διδακτικές εγκαταστάσεις, στέγαση, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, πανεπιστήμια)·
την πολιτιστική κληρονομιά και τον δημιουργικό τομέα (μουσεία, μνημεία, φυσικοί ή υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα, συναυλιακοί χώροι, μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπτικοακουστικός τομέας και δημοσιογραφία, διαφήμιση, παραδοσιακές χειρωνακτικές τέχνες, εικαστικές τέχνες, εκδόσεις, βιντεοπαιχνίδια)·
τον αθλητισμό (δημιουργία ή διατήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και σταδίων, διοργάνωση αθλητικών γεγονότων)·
το ανθρώπινο κεφάλαιο και την καταπολέμηση της ανεργίας (κατάρτιση, επιμόρφωση, ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αντιμετώπιση του φαινομένου brain drain)·
τη νεολαία (υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, μικρομεσαίων ή μικρών επιχειρήσεων που ιδρύονται από νέους, νεοφυών επιχειρήσεων και αντιμετώπιση του φαινομένου NEETs)·
τις ειδικές μορφές τουρισμού (ο πολιτιστικός, θρησκευτικός και προσκυνηματικός, αθλητικός και εκπαιδευτικός τουρισμός, ο τουρισμός της υπαίθρου και ο τουρισμός νεολαίας)·
την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, την κοινωνική ενσωμάτωση, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία.

Οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό θα διαιρούνται ως εξής:
κατά 11,5 δισ. ευρώ στις βιωσιμότητα των υποδομών,
κατά 11,25 δισ. ευρώ για τη έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση,
κατά 11,25 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
κατά 4 δισ. ευρώ για τις κοινωνικές επενδύσεις και τις δεξιότητες.