Κατόπιν και της επιθυμίας του κ. Ιωάννη Χαμηλοθώρη να μην παραμείνει στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ., η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου προχώρησε στο διορισμό νέου πρόεδρου και νέων μελών ΔΣ (με τριετή θητεία), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες αυξημένες αρμοδιότητες του ΟΠΙ

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση της 5ης Απριλίου 2018 τροποιήθηκε το άρθρο 3 του ΠΔ 311/94 και προβλέπεται, πλέον, επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) αντί του πενταμελούς που ίσχυε έως σήμερα. Κατόπιν και της επιθυμίας του κ. Ιωάννη Χαμηλοθώρη να μην παραμείνει στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ., η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου προχώρησε στο διορισμό νέου πρόεδρου και νέων μελών ΔΣ (με τριετή θητεία), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες αυξημένες αρμοδιότητες του ΟΠΙ.

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο νομικός Ιωάννης Αντωνιάδης του Αλεξάνδρου.


Αντιπρόεδρος η Αρίστη Δεργιωτάκη του Δημητρίου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας.

Μέλη του Δ.Σ. είναι οι:
Βαφέας Νικόλαος του Βασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.


Ηλιόπουλος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος.


Κοσμάτος Κωνσταντίνος του Γερασίμου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.


Νουτσόπουλος Θωμάς του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης.


Χριστοφόρου-Λιβάνη Ιωάννα του Νικολάου-Διονύσου, Νομικός.

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος Γιάννης Αντωνιάδης

Ο Γιάννης Αντωνιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Δημόσιο Δίκαιο της Νομικής σχολής ΑΠΘ και στη Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει εργασθεί ως νομικός σύμβουλος σε πιστωτικά ιδρύματα, δικηγόρος σε εταιρία ορκωτών ελεγκτών και έχει ειδίκευση σε θέματα εμπορικού, αστικού και οικονομικού δικαίου. Έχει διατελέσει μέλος σε διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιριών καθώς και ειδικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα έχει εκδώσει βιβλία με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Αντώνης Γιανακός.