Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει την Πέμπτη ένα πρόγραμμα που διευκολύνει την κατανόηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών.
Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ψηφίζει την Πέμπτη το κείμενο για την αναθεώρηση του Europass. Στόχος είναι να ενημερωθεί η ψηφιακή έκδοση του συστήματος και να γίνει ακόμα πιο προσβάσιμο εργαλείο.

Το Europass έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερο από 100 εκατομμύρια άτομα από το 2005 αλλά ήταν πολύ περίπλοκο, αναφέρει ένας από τους εισηγητές Thomas MANN (ΕΛΚ, DE), εξηγώντας γιατί το έγγραφο πρέπει να απλουστευθεί.

Τι είναι το Europass

Το Europass προτυποποιεί και καθιερώνει ένα διαφανές πλαίσιο για επαγγελματικά έγγραφα, όπως βιογραφικά σημειώματα, ώστε οι δεξιότητες και οι ικανότητες των πολιτών της ΕΕ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κατανοηθούν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Αυτό διευκολύνει εκατομμύρια Ευρωπαίους στο να μετακινούνται ανά την Ευρώπη για εργασία, σπουδές και εθελοντισμό κάθε χρόνο.

Με περισσότερες από 126 εκατομμύρια επισκέψεις σε ιστότοπους και 60 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα που δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά από το 2005, το Europass είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και πιο γνωστές πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Τι αλλάζει

Ο κύριος στόχος είναι να γίνει το Europass πιο προσβάσιμο, συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα με αναπηρίες. Για να γίνει αυτό οι ευρωβουλευτές θεωρούν αναγκαίο να γίνουν κάποιες τεχνικές προσαρμογές στην πλατφόρμα.

Έως τώρα, ο φάκελος εγγραφών Europass περιείχε πέντε έγγραφα: το βιογραφικό σημείωμα, το διαβατήριο γλωσσών, το συμπλήρωμα πιστοποιητικού, το παράρτημα διπλώματος και το έγγραφο κινητικότητας.

Νέα δεδομένα

Μετά την αναθεώρηση της νομοθεσίας, το Europass θα περιλαμβάνει κι ένα νέο εργαλείο, το «e-portfolio» που συγκεντρώνει όλες τις επιμέρους πληροφορίες σε ένα σημείο.
«Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, όπου έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μόνο σημείο», εξηγεί ο εισηγητής, Σβετοσλάβ Μαλίνοφ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Βέλγιο).

Διευκολύνονται σημαντικά και οι διαδικασίες πρόσληψης χάρη σε ένα νέο ψηφιακό σύστημα συλλογής δεδομένων που καθιστά πιο διαφανή τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες των χρηστών στην ΕΕ.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαφυλάσσει επίσης τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Επόμενα βήματα

Εφόσον λάβει την επίσημη έγκριση του Κοινοβουλίου, η αναθεώρηση χρειάζεται και το πράσινο φως του Συμβουλίου της ΕΕ πριν τεθεί σε ισχύ. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ 20 μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα.