Ο ρόλος των κοινοβουλίων στο προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σε διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που διοργάνωσε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, συμμετείχε το μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Ελένη Σταματάκη, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων.

Στη συνεδρίαση που είχε ως θέμα τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, συμμετείχαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, οι Πρόεδροι της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση στο Συμβούλιο της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανώσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα μετανάστευσης.

Σε παρέμβαση που πραγματοποίησε η κυρία Σταματάκη στην ενότητα με θέμα το παγκόσμιο σύμφωνο για τους πρόσφυγες, προέκρινε ως μόνη μόνιμη λύση στον εκτοπισμό των πληθυσμών την παύση των πολεμικών συγκρούσεων και των ένοπλων συρράξεων, όπως και των ακραίων οικονομικών ανισοτήτων. Υπογράμμισε, παράλληλα, το έλλειμμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης λόγω της άρνησης που προβάλλουν κράτη μέλη να εκπληρώσουν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους στο ζήτημα της μετεγκατάστασης, καθώς και την ανάγκη άρσης των περιορισμών στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων, που αντιβαίνουν στις διατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης και του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ».

Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα την παγκόσμια σύμβαση για ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση, η κυρία Σταματάκη ζήτησε, κατά την τοποθέτησή της, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων, όπως επιτάσσουν το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, και να διασφαλίζεται η προστασία τους από φαινόμενα διακρίσεων και ρατσισμού. Υποστήριξε, επίσης, ότι, ανεξαρτήτως των αιτιών που οδήγησαν στη μετανάστευση, θα πρέπει να υποστηριχθεί η υποδοχή, η ένταξη και ενσωμάτωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών αλλά και τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αποφευχθεί η «γκετοποίηση» που συνδέεται και με την παραβατικότητα.

Τέλος, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ελλάδας, στην οποία εφαρμόζεται ένα επιτυχημένο σχέδιο για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, διευκολύνθηκε η διαδικασία έκδοσης ΑΜΚΑ για τους αιτούντες άσυλο ώστε να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ εξετάζεται νομοθετική ρύθμιση για απρόσκοπτη εγγραφή των προσφύγων και μεταναστών στα μητρώα ανέργων και ένταξή τους σε προγράμματα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.