Νικήτας Βοστάνης
"Εδώ Αλεξάνδρεια", εκδόσεις Καθρέφτης

Δευτέρα 02.12.2013 / Ώρα 20:00
ΙΑΝΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 24) – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CD

 

Φωτογραφίες: Ανδρομάχη Βόγκλη