Μύθοι και αλήθειες για την Κούβα.

Το politismos.net στο νησί της Επανάστασης. Σεπτέμβριος 2013.

Resize of cuba